Partit Feminista

Partit de Memòria

Partit Ecològic

Per la República Federal