PSUC logo 26 J

La situació social que s’ha anat degradant amb el govern del PP està arribant a situacions límit i un nou govern del PP, o del PP amb C’s o la Gran Coalició, aprofundiria encara més aquesta situació.

L’emergència social, la precarietat laboral, les desigualtats, els retalls de les llibertats són el que tenim avui i el que tindrem demà si hi ha continuisme, si no hi ha una alternativa que faci front amb polítiques al servei de la gent treballadora i de les classes populars.

No volem que les empreses del IBEX i la gran banca continuïn dictant la política al govern de torn, sigui al PP a Madrid o al govern de la Generalitat. Polítiques que comporten un augment brutal de l’explotació de la gent treballadora per mantenir o millorar les tasses de beneficis.

Polítiques d’austeritat que dicta la Troika, i que tenen darrera la pretensió del capitalisme centroeuropeu de tenir tota la economia d’Europa al servei dels seus interessos.

Defensem el programa de 50 punts acordat entre IU i Podemos, però l’acord recull que IU seguirà defensant el seu programa, que compartim tant el PCE com el PSUC viu. Per viure en pau, no volem la OTAN, per la sobirania no volem l’Euro ni aquesta UE, contra els monopolis volem les nacionalitzacions de sectors estratègics i una banca pública.

Celebrem tots els esforços que des de IU-UP/PCE s’ha fet per poder contraposar una alternativa, que avui per avui passa per l’acord electoral amb UNIDOS PODEMOS i EN COMÚ PODEM a Catalunya.
El PSUC viu valora positivament aquest acord electoral, que pot contribuir a un canvi en la correlació de forces per aplicar altres polítiques a favor de la majoria, però considerem que junt al vot cal també la mobilització i la lluita per recuperar tot el que aquests anys ens han robat.

El PSUC viu proposem anar més enllà dels acords electorals, que cal seguir construint unitat popular, un pol alternatiu en base a programes de radicalitat democràtica, anticapitalistes, antiimperialistes, pacifistes, antipatriarcals i feministes, que recullin el dret d’autodeterminació i per la República Federal. Uns programes de lluita ideològica, de mobilització i d’organització popular, que trenquin la pau social i el consens que el sistema vol per una segona transició borbònica.

El PSUC viu fem una crida a la participació activa en el procés electoral del 26 J, a favor de UNIDOS PODEMOS i a Catalunya per EN COMU PODEM. El PSUC viu cridem a fer campanya per obtenir els millors resultats possibles a Catalunya i a la resta d’Espanya.

Secretaria política PSUC viu
Barcelona 8 de juny 2016


La situación social que se ha ido degradando con el gobierno del PP está llegando a situaciones límite y un nuevo gobierno del PP, o del PP con C ‘s o la Gran Coalición, profundizaría aún más esta situación.

La emergencia social, la precariedad laboral, las desigualdades, los recortes de las libertades son lo que tenemos hoy y lo que tendremos mañana si hay continuismo, si no hay una alternativa que haga frente con políticas al servicio de la gente trabajadora y de las clases populares.

No queremos que las empresas del IBEX y la gran banca sigan dictando la política al gobierno de turno, sea el PP en Madrid o en el gobierno de la Generalidad. Políticas que conllevan un aumento brutal de la explotación de la gente trabajadora para mantener o mejorar las tasas de beneficios.

Políticas de austeridad que dicta la Troika, y que tienen detrás la pretensión del capitalismo centroeuropeo de tener toda la economía de Europa al servicio de sus intereses.

Defendemos el programa de 50 puntos acordado entre IU y Podemos, pero el acuerdo recoge que IU seguirá defendiendo su programa, que compartimos tanto el PCE como el PSUC viu. Para vivir en paz, no queremos la OTAN, por la soberanía no queremos el Euro ni esta UE, contra los monopolios queremos las nacionalizaciones de sectores estratégicos y una banca pública.

Celebramos todos los esfuerzos que desde IU-UP / PCE se ha hecho para poder contraponer una alternativa, que hoy por hoy pasa por el acuerdo electoral con UNIDOS PODEMOS y EN COMÚ PODEM en Cataluña.

El PSUC viu valora positivamente este acuerdo electoral, que puede contribuir a un cambio en la correlación de fuerzas para aplicar otras políticas a favor de la mayoría, pero consideramos que junto al voto hace falta también la movilización y la lucha para recuperar todo lo que estos años nos han robado.

El PSUC viu proponemos ir más allá de los acuerdos electorales, a seguir construyendo unidad popular, un polo alternativo en base a programas de radicalidad democrática, anticapitalistas, antiimperialistas, pacifistas, antipatriarcales y feministas, que recojan el derecho de autodeterminación y por la República federal. Unos programas de lucha ideológica, de movilización y de organización popular, que rompan la paz social y el consenso de que el sistema quiere para una segunda transición borbónica.

El PSUC viu hacemos un llamamiento a la participación activa en el proceso electoral del 26 J, a favor UNIDOS PODEMOS y en Cataluña por EN COMUN PODEMOS. El PSUC vivo llamamos a hacer campaña para obtener los mejores resultados posibles en Cataluña y en el resto de España.

Secretaría política PSUC viu
Barcelona 8 de junio 2016

Leave a Comment