El PSUC viu saluda la presentació d’ «Un País en Comú» i del manifest «Crida per guanyar un país en comú», que recorrerà un procés assembleari fins a la gran convenció prevista per a la primavera de 2017. Valorem positivament la seva proposta política i enunciem la nostra disposició a participar del procés de debat que a partir d’ara s’obre, de la mateixa forma en què venim participant en anteriors processos de confluència amb la nostra tradició i experiència.

Així, des del PSUC viu manifestem la nostra voluntat de participar activament en la construcció d’ «Un País en Comú» al costat d’altres partits, grups, associacions i entitats, amb el conjunt de la nostra militància, dones i homes comunistes que reforçaran políticament aquest nou espai polític català.

Secretaria Política del PSUCviu

4 de Gener de 2017


El PSUC viu saluda la presentación de «Un País en Comú»

El PSUC viu saluda la presentación de «Un País en Comú» y del manifiesto «Crida per guanyar un país en comú», que recorrerá un proceso asambleario hasta la la gran convención prevista en la primavera de 2017. Valoramos positivamente su propuesta política y anunciamos nuestra disposición a participar en el proceso de debate que a partir de ahora se abre, de la misma forma que en que venimos participando en anteriores procesos de confluencia con nuestra tradición y experiencia.

Así, desde el PSUC viu manifestamos nuestra voluntad de participar activamente en la construcción de «Un País en Comú» junto a otros partidos, grupos, asociaciones y entidades, con el conjunto de nuestra militancia, mujeres y hombres comunistas que reforzaran políticamente este nuevo espacio político catalán.

Secretaria Política del PSUCviu

4 de Enero de 2017

Leave a Comment