Aquest divendres 9 de juny, el president de la Generalitat ha convocat el «referéndum unilateral» per l’1 d’octubre, visualitzant-se una vegada mes la situació de carreró sense sortida on es troba el «procés sobiranista», tornant a repetir-se l’escenari viscut a la consulta del 9N de 2014. Aquesta situació continua augmentant la tensió i el trencament que s’està produint a la societat amb imprevisibles conseqüències de caràcter social.

Ara mateix ens trobem en un escenari polític a Catalunya on, amb moltes probabilitats, hi haurà un avançament de les eleccions al Parlament de la mateixa forma que a les anomenades “eleccions de caràcter plebiscitari” del 27 de setembre de 2015.

En aquest sentit i davant aquest escenari en que es troba l’anomenat “procés sobiranista” volem declarar que:

1.- El PSUC viu sempre ha defensat el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya com a solució a la qüestió nacional catalana i, alhora, un model republicà i federal on convisquin el conjunt de pobles d’Espanya. Per exercir realment aquest dret i per avançar en solucions reals a la qüestió nacional només hi ha un camí possible: un únic procés constituent al conjunt de l’Estat que doni ampar i satisfacció a les demandes socials, democràtiques i nacionals de la majoria social treballadora, la III República.

2.- Defensors del dret a decidir-ho tot, com ja hem reiretat en diverses ocasions, només estarem d’acord amb un Referéndum acordat i que tingui plenes  garanties democràtiques, seguint l’acord del Pacte Nacional pel Referèndum del passat 1 de febrer, on es posava èmfasis en la necessitat de desbloquejar les negociacions entre l’Estat Central i el Govern de la Generalitat de Catalunya per cercar una solució que com bé es comenta és possible encabir-la dins de l’ordre polític i constitucional actual.

3.- Entenem que aquesta convocatòria en l’actual situació, amb la legalitat en contra, sense comptar amb el suport polític, social i institucional necessari, només serveix per seguir augmentant la tensió, afavorint a les dretes conservadores nacionalistes, d’una banda i de l’altra de l’Ebre.

4.- Ens reafirmem en que la proposta independentista no és la solució. Davant de la involució centralista i antidemocràtica del govern de l’estat del PP, cal una resposta contundent plantejant un model republicà per l’estat, de democràcia econòmica, social i participativa, i en coherència defensem el nostre model federal com a solució.

5.- El PSUC Viu continuarà treballant per un espai dels i les federalistes que estigui arrelat en la tradició del catalanisme popular, social i solidari, front al nacionalisme identitari, excloent i conservador, per tal de seguir obrint espai a l’alternativa que, junt amb els altres pobles d’Espanya, plantegem davant l’actual situació a Catalunya.⁠⁠⁠⁠

Secretaria Política PSUCviu

9 de Juny de 2017


Este viernes 9 de junio, el presidente de la Generalitat ha anunciado la convocatoria de un «referéndum unilateral» para el 1 de octubre, visualizándose una vez mas la situación de callejón sin salida donde se encuentra el «proceso soberanista», volviendo a repetir -se el escenario vivido en la consulta del 9N de 2014. Esta situación continúa aumentando la tensión y la fractura que se está produciendo en la sociedad con imprevisibles consecuencias de carácter social.

Ahora mismo nos encontramos en un escenario político en Cataluña donde, con muchas probabilidades, habrá un adelanto de las elecciones al Parlamento de la misma forma que en las llamadas «elecciones de carácter plebiscitario» del 27 de septiembre de 2015.

En este sentido y ante este escenario en que se encuentra el llamado «proceso soberanista» queremos declarar que:

1.- El PSUC viu siempre ha defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña como solución a la cuestión nacional catalana y, al mismo tiempo, un modelo republicano y federal donde convivan el conjunto de pueblos de España. Para ejercer realmente este derecho y para avanzar en soluciones reales a la cuestión nacional sólo hay un camino posible: un único proceso constituyente en el conjunto del Estado que dé amparo y satisfacción a las demandas sociales, democráticas y nacionales de la mayoría social trabajadora, la III República.

2.- Defensores del derecho a decidirlo todo, como ya hemos reiterado en varias ocasiones, sólo estaremos de acuerdo con un Referéndum acordado y que tenga plenas garantías democráticas, siguiendo el acuerdo del Pacto Nacional para el Referéndum del pasado 1 de febrero, donde se ponía énfasis en la necesidad de desbloquear las negociaciones entre el Estado Central y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para buscar una solución que como bien se comenta es posible meter dentro del orden político y constitucional actual.

3.- Entendemos que esta convocatoria en la actual situación, con la legalidad en contra, sin contar con el apoyo político, social e institucional necesario, sólo sirve para seguir aumentando la tensión, favoreciendo a las derechas conservadoras nacionalistas, de un lado y por otro del Ebro.

4.- Nos reafirmamos en que la propuesta independentista no es la solución. Ante la involución centralista y antidemocrática del gobierno del Estado del PP, hace falta una respuesta contundente planteando un modelo republicano para el Estado, de democracia económica, social y participativa, y en coherencia defendemos nuestro modelo federal como solución.

5.- El PSUC Viu continuará trabajando por un espacio de los y las federalistas que esté arraigado en la tradición del catalanismo popular, social y solidario, frente al nacionalismo identitario, excluyente y conservador, para seguir abriendo espacio a la alternativa que, junto con los otros pueblos de España, planteamos ante la actual situación en Catalunya.

Secretaría Política PSUCviu

9 de Junio de 2017⁠⁠⁠⁠

Leave a Comment