Aprovada a la Jornada sobre crisi ecològica del PSUC viu del 19 de juny de 2021

El rebuig massiu produït aquests dies per la incorporació d’un nou horari tarifari i l’increment del 42% en el preu de la llum és demostratiu de la urgència d’avançar cap a un nou model elèctric més obert.
Sortir del govern i entrar als consells d’administracions de les grans empreses elèctriques és una pràctica ben normal al nostre país, «les portes giratòries», utilitzades tant pel PP com el PSOE. Al capdavant com no, tenim al José María Aznar i Felipe González.
L’opció d’empreses elèctriques exclusivament privades no és el cas a tota Europa. A Alemanya EON, la primera i més important empresa, és un 76% de capital públic estatal, similar passa amb RWE amb un 15% de propietat pública municipal. A França l’empresa EDF és una empresa pública, amb el 85% de les accions en mans de l’estat francès. Electricité de France és l’empresa més gran d’Europa i segona del món. A Itàlia l’empresa més gran és Enel, l’estat controla el 25,5% del capital. En canvi a Espanya la situació és totalment al contrari. No existeix cap empresa pública elèctrica. L’única important va ser Endesa i més amb l’absorció d’empreses regionals, Fecsa, Enher, Hecsa, Sevillana… per acabar tot en mans d’amics del PP (Martin Villa) i posteriorment ser venuda a Itàlia.
El 70% de les accions d’Endesa pertanyen a la italiana Enel. El govern italià pot controlar Endesa, però no és possible ho faci la sobirania espanyola. Lamentable. Iberdrola està controlada majoritàriament pel govern de Qatar. Naturgy la controla Caixabank i fons del Regne Unit i els Estats Units.
L’oligopoli actual en què tres empreses (Endesa, Naturgy i Iberdrola) controlen el 80% del sector i la manca de competitivitat real entre elles ha generat bona part de la problemàtica tant pels clients (pitjors serveis i encariments escandalosos de les tarifes) com per a les plantilles, tant d’aquestes empreses traduït en pèrdues de drets econòmics i socials, com del personal subcontractat d’empreses terceres.
S’ha de fer complir urgentment i ampliar la Llei pel Canvi Climàtic i la Transició energètica pactat al programa de govern progressista del PSOE i Unides Podem.
Aquesta llei emmarca com a objectius per al 2050 que tota l’energia elèctrica sigui d’origen renovable i què pel 2040 aquesta sigui d’extracció renovable entre un 85 i 95%.
Hem d’avançar en diversos sentits i àmbits:
* Què la reducció del cost de producció de les renovables es traslladi al rebut del consumidor.
* Modificar el sistema actual de subhasta que implica que sigui el preu més car cada dia el que entri al rebut de la llum.
Proposem, sigui el preu mitjà de cada tecnologia i ho gestioni un operador públic integrat a més per entitats locals, ciutadanes, sindicats i cooperatives del sector.
* Acabar amb els sobrepreus (beneficis caiguts del cel) que continua pagant inversions elèctriques ja amortitzades.
* Preus per trams progressius de consum, a menor consum menor preu kW consumit.
* Adaptar els preus de les tarifes horàries als horaris que majoritàriament el consumidor domèstic utilitza la llum i no com ara que es penalitza en gran manera. Avançar l’horari pla (preu mitjà) a les 13 i a les 20 hores i el d’hores vall (més barat) a les 22 hores.
* Hem de lluitar per abaixar substancialment el preu. Apostem per reduir l’IVA al 10%.
Aquestes mesures hauríem de complementar-les amb la inserció de centrals renovables més petites i properes al lloc de consum.
Promoure la creació i extensió d’empreses públiques d’àmbit local o comarcal.
Traslladar l’experiència positiva de Barcelona Energia com a operador d’energia 100% renovable i a un preu més barat que la resta.
Com a objectiu central en aquesta legislatura ens marquem la creació d’una empresa pública d’àmbit estatal.
És un objectiu fonamental per poder incidir en la qualitat del servei i la reducció del preu de la llum, generar competència entre les empreses i acabar amb l’oligopoli elèctric espanyol.
Hem d’anar guanyat espai en la nostra força política i determinar polítiques nacionalitzadores del conjunt del sector energètic.
Continuarem defensant aquests objectius com també ara denunciem l’intent de les empreses de l’oligopoli espanyol de fer-se una rentada de cara, aparentment verda, per a continuar dominant el sector elèctric.

 

 

Leave a Comment