logo PSUC AREA EN MOVIMENT

El Partit Comunista necessita de tothom per organitzar-se i treballar per una societat democràtica, lliure i socialista. És per això que si vol rebre informació i/o afiliació al PSUCviu ha d’omplir el següent formulari. En el menor temps possible es possarà en contacte amb vosté el responsable de l’Agrupació del Partit que li pertoqui, o de l’Agrupació més propera.

Tanmateix, el PSUCviu d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades comunica que les dades s’integraran a un fitxer del PSUCviu, que els utilizarà per tramitar la seva sol·licitut. El PSUCviu por conservar les seves dades amb motius històrics, estadístics i de comunicació.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se al:

  • PSUCviu C\ Doctor Zamenhoff, nº 16-18, baixos CP 08020, Barcelona. psuc@psuc.org

Nom / Nombre

Cognoms / Apellidos

E-mail

Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono

Data de Naixement / Fecha de Nacimiento (Formato: AAAA-MM-DD)

Accepto les condicions / Acepto las condiciones