Avui, dinou de juny de 2016, fa dos anys que Felip VI de Borbó va substituir el seu pare com a cap de l’Estat, en mig de la crisi de legitimitat més gran que ha patit Espanya en tota la seva història més recent.

El rei Joan Carles hi va haver d’abdicar després d’una llarga sèrie d’escàndols, que anaven des de les seves caceres fins a les seves infidelitats, però que no eren res en comparació amb els casos de corrupció econòmica en què el nom de la seva família apareixia implicat. I hores d’ara, l’origen de la seva fortuna continua sent secret d’Estat, tot i que se sap dels seus forts vincles amb les monarquies petrolieres, teocràtiques i absolutistes del Golf Pèrsic.

En aquests dos anys, no s’hi ha introduït cap mesura de control democràtic sobre la institució monàrquica, que continua sent un pilar bàsic d’un Règim controlat pels grans poders econòmics, i a on els drets socials de la majoria de la població continuen en retrocés, en un procés continuat de buidament de contingut de la democràcia. El canvi de reis ha estat només un canvi de cares, un recanvi de peces en un aparell que només serveix als interessos dels mateixos de sempre.

És per això que nosaltres, les dones i homes del PSUCviu, ara com sempre i avui més que mai, volem avançar decididament cap a un nou model d’Estat, un Estat republicà que recuperi la legitimitat democràtica del 14 d’abril de 1931:

 • Un Estat veritablement democràtic, basat en la defensa dels drets individuals, socials i mediambientals de la gran majoria de la població, i no dels privilegis d’una petita minoria d’explotadors i especuladors, cada cop més enriquida.
 • Un Estat amb una economia al servei de les persones, i no a l’inrevés; amb una democràcia radical, participativa i paritària, de ciutadans i ciutadanes lliures i iguals.
 • Un Estat laic, que respecti totes les creences, però que no atorgui a cap confessió religiosa privilegis econòmics particulars, ni capacitat de intromissió en la vida pública.
 • Un Estat compromès amb el desenvolupament de l’educació, la investigació i la cultura.
 • Un Estat a on la transparència i els controls democràtics facin impossible la corrupció dels poders públics, i a on les qüestions públiques es regeixin pels principis de rigor i austeritat; però austeritat entesa com a gestió eficient dels recursos escassos, i no com patiment i pobresa per a les persones.
 • Un Estat que, com deia la Constitució de 1931, renunciï a la guerra i converteixi la Pau i la Cooperació en l’objectiu bàsic de la seva política internacional.
 • Un Estat federal i solidari, a on el dret d’autodeterminació sigui garantia de convivència entre els diferents pobles d’Espanya, i no de divisió, enfrontament ni desigualtat entre les classes populars dels diferents territoris.

I és per això que, avui, fem una crida a totes aquelles organitzacions polítiques i sindicals, associacions, plataformes i persones que vulguin, des de Catalunya i en coordinació amb les de la resta de l’Estat, endegar plegades un procés constituent, promoure la celebració d’un referèndum sobre la forma d’Estat, i fer avançar els valors republicans al si de la nostra societat. En la perspectiva d’arribar a constituir-nos en Convenció Nacional per la Tercera República Espanyola.

Barcelona,

19 de Juny de 2016

Comitè Central del PSUCviu


19 DE JUNIO: HACIA LA TERCERA REPÚBLICA


Hoy, diecinueve de junio de 2016, hace dos años que Felipe VI de Borbón sustituyó a su padre como jefe del Estado, en medio de la mayor crisis de legitimidad que ha sufrido España en toda su historia reciente.

El rey Juan Carlos tuvo que abdicar tras una larga serie de escándalos que iban desde sus cacerías hasta sus infidelidades, pero que quedaban empequeñecidos en comparación con los casos de corrupción económica en los que el nombre de su familia ha aparecido implicado. Y a día de hoy, el origen de su fortuna continúa siendo secreto de Estado, aunque nadie ignora sus estrechos vínculos con las monarquías petroleras, teocráticas y absolutistas del Golfo Pérsico.

En estos dos años, no se ha introducido la menor medida de control democrático sobre la institución de la Monarquía, que continúa siendo pilar básico de un Régimen controlado por los grandes poderes económicos y en el que los derechos sociales de la mayoría de la población continúan en retroceso, en un proceso de vaciamiento continuado del contenido de la democracia. El cambio de reyes no ha sido más que un cambio de caras, un recambio de piezas en un aparato que tan sólo sirve a los intereses de los de siempre.

Es por eso que nosotros, las mujeres y hombres del PSUCviu, como siempre y más que nunca, queremos avanzar decididamente hacia un nuevo modelo de Estado, un Estado republicano que recupere la legitimidad democrática del 14 de abril de 1931:

 • Un Estado verdaderamente democrático, basado en la defensa de los derechos individuales, sociales y medioambientales de la gran mayoría de la población, y no de los privilegios de una pequeña minoría de explotadores y especuladores cada vez más enriquecida.
 • Un Estado con una economía al servicio de las personas y no al revés; con una democracia radical, participativa y paritaria, de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales.
 • Un Estado laico, que respete todas las creencias, pero que no otorgue a ninguna confesión religiosa privilegios económicos particulares, ni capacidad de intromisión en la vida pública.
 • Un Estado comprometido con el desarrollo de la educación, la investigación y la cultura.
 • Un Estado donde la transparencia y los controles democráticos hagan imposible la corrupción de los poderes públicos, y donde las cuestiones públicas se rijan por los principios de rigor y austeridad. Austeridad entendida como gestión eficiente de los recursos escasos, no como miseria y sufrimiento para las personas.
 • Un Estado que, como decía la Constitución de 1931, renuncie a la guerra y convierta la Paz y la Cooperación en el objetivo básico de su política internacional.
 • Un Estado federal y solidario, donde el derecho de autodeterminación sea garantía de convivencia entre los diferentes pueblos de España, y no de división, enfrentamiento ni desigualdad entre las clases populares de los diferentes territorios.

Y es por eso que, hoy, hacemos un llamamiento a todas aquellas organizaciones políticas y sindicales, asociaciones, plataformas y personas que estén dispuestas, desde Cataluña y en coordinación con las del resto del Estado, a emprender juntas un proceso constituyente, promover la celebración de un referéndum sobre la forma del Estado, y hacer avanzar los valores republicanos en el seno de nuestra sociedad. En la perspectiva de llegar a constituirnos en Convención Nacional por la Tercera República Española.

Barcelona,

19 de Junio de 2016

Comitè Central del PSUCviu

Leave a Comment