A Catalunya avui retrocedeix la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

A Catalunya, la igualtat està retrocedint. Cada cop més són les persones que dia rere dia viuen i treballen amb pitjors condicions, amb precarietat al treball i a la vida, amb atur de llarga durada, les persones excloses. Cada cop són més les persones que pateixen les llistes d’espera, o que per motius econòmics són expulsades dels estudis superiors. Cada cop, més nens i nenes són exclosos dels menjadors escolars, cada cop més, és més gran la bretxa salarial que discrimina a les dones. El govern de la Generalitat és un ferotge impulsor de les polítiques que beneficien a les famílies que durant molts i molts anys, massa anys, han dominat i manat a Catalunya, a costa de fer estralls i retallades als drets laborals, socials, i de ciutadania de la gent treballadora i les classes populars. El govern de la Generalitat, conformat amb el que queda de CDC, amb la participació activa d’ ERC i el suport des de fora de la CUP imprescindible per governar. Entre tots tres estan portant a la majora social a una situació límit d’emergència social.

A Catalunya, el model social que s’està imposant per la via dels fets s’allunya cada dia més d’un horitzó d’ igualtat, augmentant les desigualtats i les discriminacions.

A Catalunya, la llibertat, tan individual com la col·lectiva, també estan retrocedint. Hem vist autèntics linxaments mediàtics per discrepar del “procés”, que no han estat qüestionats des del poder i els partits que li donen suport, encara pitjor, s’han beneït aquestes accions. S’ha utilitzat els mitjans públics i els privats subvencionats per fer del “procés” un mite, el remei miraculós contra la crisi, que desapareixerà quan arribi la independència. S’ha exclòs i ridiculitzat les opinions discrepants amb el procés, presentant-los com enemics de Catalunya. S’ha impedit un debat democràtic, participatiu, profund, sobre els pros i contres de la independència, i sobretot s’ha exclòs altres opcions possibles, que funcionen a molts països del primer món i a d’altres en vies de desenvolupament. Estem parlant del federalisme, que a la darrera enquesta del CEO té una presència rellevant a Catalunya i és sistemàticament silenciada pel poder i els seus sicaris.

A Catalunya, retrocedeix la llibertat pel monopoli dels mitjans de comunicació amb un discurs monotemàtic, el procés i la independència, que pensen que a força de repetir-ho algun dia serà majoritari.

A Catalunya retrocedeix la fraternitat, tant entre persones que viuen i treballen a Catalunya i amb les altres persones de la resta d’Espanya. Quan persones tan respectades com l’Abat de Montserrat alerten sobre el risc real de divisió i confrontació dins el poble català i que parli d’una tercera via, sobren altres comentaris. És de sobres coneguda aquella frase del Cèsar “divideix i venceràs”, que des del poder i els seus escolanets s’aplica cada dia. Els poderosos no volen que sigui visible la divisió entre els que exploten i les persones explotades. Per això diuen que és antic, que la lluita de classes està passada de moda, tot per seguir explotant impunement com més millor. La divisió que els interessa és entre nacionalismes, català i espanyol, que els permet mantenir una confrontació permanent del discurs i després votar junts a Madrid les reformes laborals i de pensions contra la gent treballadora i rebaixar impostos a favor de la gent rica. També denunciem la responsabilitat i interès de la dreta espanyolista (PP i C’s) així com de sectors del PSOE, de mantenir la situació de retallades i austeritat, la divisió i l’enfrontament identitari, per a desviar l’atenció i dividir a la classe obrera i als sectors Populars.

És evident que a Catalunya, retrocedeix la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

El PSUC viu no acceptem aquest estat de coses i no volem que continuï més temps. No prediquem ni volem la resignació. Són temps de rebel·lia, de lluita i de mobilització, de lluites defensives i de resistència per mantenir el que tenim. No volem anar més enrere. Però també de lluites per avançar, per reconquerir el que ens han robat tots aquests anys.

El PSUC viu proposem la unitat popular basant-se en un programa de mínims i un programa d’acció i mobilització per aconseguir aplicar. Un programa que ha de concretar la creació d’ocupació, polítiques actives d´ igualtat, la recuperació dels drets laborals i socials amb la derogació de les reformes laboral i de les pensions, de les polítiques repressives. El control democràtic dels mitjans de comunicació i l’exercici del dret d’autodeterminació del poble de Catalunya. Recursos econòmics n’hi ha, si es persegueix el frau fiscal de les grans empreses i grans fortunes, i es legisla una reforma fiscal progressiva.

El PSUC viu considera que a Catalunya és necessària una mobilització sostinguda, que arrenqui de les lluites concretes per la sanitat i ensenyament públics, per la defensa dels llocs de treball, contra l’atur i la precarietat, contra la desigualtat, i que es generalitzi per arribar a una jornada de lluita general laboral i ciutadana que col·loqui en primer pla la centralitat del món del treball i els drets socials.

Pel PSUC viu el projecte nacional i de classe avui passa pel dret d’autodeterminació i un programa que s’enfronti al capital i als governs que li fan la feina bruta, un programa pel dret al treball, la igualtat i als drets socials. Un programa per la pau i contra la guerra, contra l’OTAN i bases fora. Que digui que la Unió Europea i l’euro són instruments de dominació al servei de l’imperialisme, com avui ho expressa el TTIP. Que ens cal una democràcia amb participació activa de la ciutadania de forma quotidiana. Volem potenciar l’educació pública, la investigació, el desenvolupament científic. Que la sobirania són les mans del poble per decidir el model social en el qual vol viure. Volem pa, sostre, treball i dignitat a Catalunya i a la resta d’Espanya.

El PSUC viu aspirem a la República Federal, plurinacional, pluricultural i plurilingüe. Un estat federal fruit d’un sol procés constituent del conjunt de la gent treballadora i de les classes populars de tota Espanya. Una República Federal que superi el Regne d’Espanya i l’Estat de les Autonomies, que no tingui por de deixar de parlar de Comunitats Autònomes i de Nacionalitats, que reculli exercici de l’autodeterminació en el marc de la República Federal.

El PSUC viu davant les actuals condicions laborals, socials, culturals, econòmiques i polítiques crida a la no participació en els actes de la diada de l’11 de Setembre convocats per l’ANC i altres entitats amb CDC, ERC i CUP, formalment per enfortir el procés en hores baixes, però que realment estan interessats a mantenir un govern de dretes amb polítiques antisocials i uns pressupostos del 2016 amb més agressions i retallades antisocials . Veurem finalment quina és la posició de la CUP en la moció de confiança del President de la Generalitat i els pressupostos.

El PSUC viu convoquem a St. Boi, a les 12.30 al parc de la Muntanyeta, i demanem la màxima assistència a aquest acte inclusiu en defensa del catalanisme popular i l’autodeterminació. També a la resta d’actes que impulsem pel territori que vagin en el mateix sentit. El PSUC viu donem suport a l’acte d’homenatge a Salvador Allende, a les 10.30 a la plaça Salvador Allende a Barcelona.

El PSUC viu fem una crida per la construcció d’un Pol Federal i Republicà de Catalunya, inclusiu, plural i popular, que reculli i doni resposta als anhels d’una majoria ciutadana que no es sent reflectida ni a l’independentisme ni a l immobilisme actual.

Comitè Central del PSUCviu
Barcelona, 3 de setembre 2016


En Catalunya hoy retroceden la igualidad, la libertad y la fraternidad

En Catalunya, la igualdad está retrocediendo. Cada vez más son las personas que día tras día viven y trabajan en peores condiciones, con precariedad en el trabajo y en la vida, con paro de larga duración, las personas excluidas. Cada vez son más las personas que sufren las listas de espera, o que por motivos económicos son expulsadas de los estudios superiores. Cada vez, más niños y niñas son excluidos de los comedores escolares, cada vez más, es más grande la brecha salarial que discrimina a las mujeres. El gobierno de la Generalitat es un feroz impulsor de las políticas que benefician a las familias que durante muchos y muchos años, demasiado años, han dominado y mandado en Catalunya, a expensas de hacer estragos y recortes a los derechos laborales, sociales, y de ciudadanía de la gente trabajadora y las clases populares. El gobierno de la Generalitat, conformado con lo que queda de CDC, con la participación activa de ERC y el apoyo desde fuera de la CUP imprescindible para gobernar. Entre los tres están llevando a la mayoría social a una situación límite de emergencia social.

En Catalunya, el modelo social que se está imponiendo por la vía de los hechos se aleja cada día más de un horizonte de igualdad, aumentando las desigualdades y las discriminaciones.

En Catalunya, la libertad, tanto individual como colectiva, también están retrocediendo. Hemos visto auténticos linchamientos mediáticos para discrepar del “proces”, que no han sido cuestionados desde el poder y los partidos que le apoyan, todavía peor, se han bendecido estas acciones. Se ha utilizado los medios públicos y los privados subvencionados para hacer del “proces” un mito, el remedio milagroso contra la crisis, que desaparecerá cuando llegue la independencia. Se ha excluido y ridiculizado las opiniones discrepantes con el proceso, presentándolos cómo enemigos de Catalunya. Se ha impedido un debate democrático, participativo, profundo, sobre los pros y contras de la independencia, y sobre todo se ha excluido otras opciones posibles, que funcionan a muchos países del primer mundo y a otros en vías de desarrollo. Estamos hablando del federalismo, que en la última encuesta del CEO tiene una presencia relevante en Catalunya y es sistemáticamente silenciada por el poder y sus sicarios.

En Catalunya, retrocede la libertad por el monopolio de los medios de comunicación con un discurso monotemático, el proceso y la independencia, que piensan que a base de repetirlo algún día será mayoritario.

En Catalunya retrocede la fraternidad, tanto entre personas que viven y trabajan en Catalunya y con las otras personas del resto de España. Cuando personas tan respetadas como el Abad de Montserrat alertan sobre el riesgo real de división y confrontación dentro del pueblo catalán y que hable de una tercera vía, sobran otros comentarios. Es de sobra conocida aquella frase del César “divide y vencerás”, que desde el poder y sus monaguillos se aplica cada día. Los poderosos no quieren que sea visible la división entre los que explotan y las personas explotadas. Por eso dicen que es antiguo, que la lucha de clases está pasada de moda, todo para seguir explotando impunemente cuanto más mejor. La división que los interesa es entre nacionalismos, catalán y español, que los permite mantener una confrontación permanente del discurso y después votar juntos en Madrid las reformas laborales y de pensiones contra la gente trabajadora y rebajar impuestos a favor de la gente rica. También denunciamos la responsabilidad e interés de la derecha españolista (PP y C’s) así como de sectores del PSOE, de mantener la situación de recortes y austeridad, la división y el enfrentamiento identitario, para desviar la atención y dividir en la clase obrera y a los sectores populares.

Es evidente que en Catalunya, retrocede la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El PSUC viu no aceptamos este estado de cosas y no queremos que continúe más tiempo. No predicamos ni queremos la resignación. Es tiempo de rebeldía, de lucha y de movilización, de luchas defensivas y de resistencia para mantener el que tenemos. No queremos ir más atrás. Pero también de luchas para avanzar, por reconquistar lo que nos han robado todos estos años.

El PSUC viu proponemos la unidad popular basándose en un programa de mínimos y un programa de acción y movilización para conseguir aplicar. Un programa que tiene que concretar la creación de ocupación, políticas activas de igualdad, la recuperación de los derechos laborales y sociales con la derogación de las reformas laboral y de las pensiones, de las políticas represivas. El control democrático de los medios de comunicación y el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya. Recursos económicos hay, si se persigue el fraude fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas, y se legisla una reforma fiscal progresiva.

El PSUC viu considera que en Catalunya es necesaria una movilización sostenida, que arranque de las luchas concretas por la sanidad y enseñanza públicas, por la defensa de los puestos de trabajo, contra el paro y la precariedad, contra la desigualdad, y que se generalice para llegar a una jornada de lucha general laboral y ciudadana que coloquio en primer plan la centralidad del mundo del trabajo y los derechos sociales.

Para el PSUC viu el proyecto nacional y de clase hoy pasa por el derecho de autodeterminación y un programa que se enfrente al capital y a los gobiernos que le hacen el trabajo sucio, un programa por el derecho al trabajo, la igualdad y a los derechos sociales. Un programa por la paz y contra la guerra, contra la OTAN y bases fuera. Que diga que la Unión Europea y el euro son instrumentos de dominación al servicio del imperialismo, como hoy lo expresa el TTIP. Que nos hace falta una democracia con participación activa de la ciudadanía de forma cotidiana. Queremos potenciar la educación pública, la investigación, el desarrollo científico. Que la soberanía son las manos del pueblo para decidir el modelo social en el cual quiere vivir. Queremos pan, techo, trabajo y dignidad en Catalunya y en el resto de España.

El PSUC viu aspiramos a la República Federal, plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Un estado federal fruto de un solo proceso constituyente del conjunto de la gente trabajadora y de las clases populares de toda España. Una República Federal que supere el Reino de España y el Estado de las Autonomías, que no tenga miedo de dejar de hablar de Comunidades Autónomas y de Nacionalidades, que recoja ejercicio de la autodeterminación en el marco de la República Federal.

El PSUC viu ante las actuales condiciones laborales, sociales, culturales, económicas y políticas llamamiento a la no participación en los actos de la fiesta del 11 de Septiembre convocados por el ANC y otras entidades con CDC, ERC y CUP, formalmente para fortalecer el proceso en horas bajas, pero que realmente están interesados a mantener un gobierno de derechas con políticas antisociales y unos presupuestos del 2016 con más agresiones y recortes antisociales . Veremos finalmente cuál es la posición de la CUP en la moción de confianza del Presidente de la Generalitat y los presupuestos.

El PSUC viu convocamos a St. Boi, a las 12.30 en el Parc de la Muntanyeta, y pedimos la máxima asistencia a este acto inclusivo en defensa del catalanismo popular y la autodeterminación. También al resto de actas que impulsamos por el territorio que vayan en el mismo sentido. El PSUC viu apoyamos al acto de homenaje a Salvador Allende, a las 10.30 a la Plaça Salvador Allende en Barcelona.

El PSUC viu hacemos un llamamiento por la construcción de un Polo Federal y Republicano de Catalunya, inclusivo, plural y popular, que recoja y dé respuesta a los anhelos de una mayoría ciudadana que no se siendo reflejada ni al independentismo ni al inmovilismo actual.

Comitè Central del PSUC viu

Barcelona, 3 de septiembre 2016

Leave a Comment