logo PSUCviu vector rojo sobre fondo

Des del PSUC viu, la nostra determinació des de l’inici del procés assembleari d’EUiA ha estat clara, donar la paraula i la decisió final als afiliats i les afiliades, fent un debat el més ampli possible a les assemblees de base.

En la mateixa línia, sempre hem defensat la necessitat que EUiA avanci cap a la seva configuració com a Moviment Polític i Social, és a dir, una formació política basada en la pluralitat ideològica, en la unitat en la lluita, en la democràcia participativa i que sigui realment un instrument per a la transformació social.

Per assolir aquest repte, hem de tornar a ser els màxims defensors dels drets civils, socials i laborals conquistats, fent que EUiA sigui una eina útil per l’activisme. Hem de situar en l’horitzó del nostre treball polític l’impuls de les diferents lluites conjuntament amb els sindicats, els moviments socials i les plataformes socials com a resistència d’avui, i també, per construir l’alternativa de demà.

En l’àmbit nacional, durant el darrer període, des d’EUiA s’ha defensat un projecte de caràcter confederal o gairebé independentista, segons interessava, oposant-se a tota coresponsabilitat amb el projecte federal d’IU.

El projecte sorgit de la Conferència Nacional, que desdibuixava les tesis de la 6à Assemblea Nacional sota el nom de la “República Catalana”, representa un projecte enfrontat amb el projecte federal i internacionalista que representa IU. L’exemple més palpable va ser el nefast capítol de les eleccions del 20D, d’on va sorgir un moviment d’assemblees de base caracteritzat per la defensa del projecte federal, republicà i de classe, plenament coincident amb les nostres tesis congressuals.

Per tant, en línia amb les nostres propostes de defensa d’una estratègia de ruptura en l’àmbit polític i d’una forma d’organització que superi l’EUiA partit polític i avanci cap a la configuració d’un Moviment Polític i Social; des del PSUC viu es contribuirà a la construcció d’una nova majoria sobre la base d’unes tesis i d’una candidatura que representin el projecte de l’esquerra transformadora, federal, republicana, feminista i de classe a Catalunya i corresponsable amb el projecte que representa Izquierda Unida. Alhora que considerem que la confluència s’ha de construir des de l’autonomia de les organitzacions, els acords guiats pel principi del consens, i la unitat programàtica, respectant sempre la pluralitat ideològica de les diferents organitzacions polítiques que les composin.

En conclusió, i des de la ferma voluntat de que el projecte d’EUiA torni als seus orígens fundacionals, surti més forta i torni a la claredat en el seu discurs, treballarem per construir aquesta aliança amb el conjunt de les pluralitats amb les que coincidim en el camí de la construcció d’una renovada EUiA.

Comitè Central del PSUC viu
Barcelona, 22 d’octubre de 2016

Leave a Comment