Nosaltres ho tenim clar: aquest 8M posem el focus en les dones essencials i en la necessitat de seguir avançant en la nostra lluita. I ho fem cridant ben fort que no estem disposades a tornar a la normalitat d’abans de la pandèmia. Perquè la crisi sanitària ha evidenciat les contradiccions d’aquest sistema capitalista i patriarcal, que prioritza els beneficis del mercat abans que les cures i la vida. Perquè aquesta pandèmia ha evidenciat les nostres realitats tan dissemblants:

  • Els treballs essencials amb un risc més gran de contagi han implicat un augment de la incidència dels contagis entre les dones.
  • Les dones migrants han arriscat la vida en primera línia i han assumit els treballs en les condicions més precàries. Moltes vegades, malgrat la barrera idiomàtica, la falta de xarxes de suport i, fins i tot, una situació administrativa irregular.
  • Més càrrega i estrès laboral per la combinació del teletreball amb les tasques de cures.
  • Les denúncies per violència masclista van augmentar durant el període de confinament. Major exposició a mercè dels maltractadors.
  • La pujada de l’atur al mes de gener ens afecta: 57 de cada 100 persones aturades són dones.
  • Les dones rurals, invisibles i protagonistes de la seguretat alimentària, patim un mercat segregat de manera horitzontal i vertical.
  • Les dones trans tenen dificultats per accedir a un treball digne. El 90 % han estat prostituïdes o estan en situació de prostitució com a única forma de sobreviure, i estan condemnades a l’exclusió.
  • La violència que pateixen les dones amb diversitat funcional parteix del paternalisme i la invisibilitat que ens acompanya. Tot això impedeix la seva participació en termes d’igualtat entre elles i les persones que pertanyen a l’estàndard que marca la societat.

Aquest 8M exigim tolerància zero a la feminització de la pobresa, a la bretxa salarial, a la desigualtat en l’accés a una feina digna i a tot tipus de violència masclista.

 

Secretaria de Feminisme, Igualtat i Gènere
Comitè Executiu del PSUC viu
Comissió Permanent de la JSUC

Barcelona, 4 de març de 2021

Leave a Comment